Leesmotivatie in de bovenbouw

11 mei 2021
Als klein meisje was ik al gek op lezen. Ik verslond boek na boek en kon me helemaal verliezen in die wereld. Zo'n 15 jaar en meerdere stages in bovenbouwgroepen later, viel mij iets op: de leesmotivatie en het leesplezier bij deze kinderen is verdwenen. Slechts bij uitzondering kwam ik een leerling tegen die mij op dit gebied aan mezelf deed denken en daar wilde ik iets mee.
Toen ik in mijn laatste jaar van de pabo zat, wist ik dan ook gelijk waar mijn afstudeeronderzoek over zou gaan: leesmotivatie in de bovenbouw, gericht op het vrij lezen. Na een literatuuronderzoek en een praktisch onderzoek maakte ik als eindproduct een handleiding voor bovenbouwleerkrachten om de leesmotivatie in hun groep te vergroten. Door middel van verschillende werkvormen die makkelijk in te zetten zijn in het bestaande rooster, leren kinderen hun voorkeur op het gebied van boeken kennen, komen zij in aanraking met nieuwe boeken en ontdekken zij het plezier in lezen.

De bestuurder van OPO zag mogelijkheden in mijn product en wilde het samen met mij uitgeven om het zo te kunnen verspreiden. Inmiddels is het gedrukt en worden de handleidingen verspreid over de bovenbouwgroepen binnen de stichting. De overige handleidingen hoop ik ook buiten de stichting te kunnen verspreiden.

Daarnaast is het in april 2021 genomineerd voor de LOPON2-onderzoeksprijs, een prijs voor het beste afstudeeronderzoek op het gebied van taalonderwijs binnen Nederland en BelgiŽ.

Al met al vind ik het heel tof dat mijn afstudeerproduct mij nieuwe kansen heeft geboden en dat het zo goed wordt opgepakt. Ik hoop in de toekomst mij nog meer te kunnen verdiepen in het leesonderwijs om medeleerkrachten hierin te kunnen ondersteunen.