Overblijven

Op al onze scholen bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag te laten overblijven....
Op al onze scholen bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag te laten overblijven. Onder leiding van ervaren en voor de kinderen bekende overblijfkrachten (soms de eigen leerkracht) kunnen de kinderen hun lunch nuttigen. Na de lunch kunnen de kinderen onder toezicht van de overblijfkrachten spelen tot de leerkrachten het toezicht weer overnemen.

Een groot deel van onze scholen hanteert al een aantal jaren een continurooster. Scholen maken hierin echter een eigen keuze.

Meer informatie vindt u op de sites van de scholen en in de schoolgidsen.