ICTech

Vanuit ons bovenschools ICT-team bezoekt meester Joel Pais regelmatig de scholen om nieuwe ICT materialen te introduceren.
Tijdens ons bezoek aan een school leert hij leerlingen en leerkrachten goed om te gaan met bijvoorbeeld de 3D-printer en assisteert hij bij het vormgeven van lessen met de VR-brillen en speelt hij een rol in de leerlijnen t.a.v. digitale geletterdheid. De materialen uit ons Makeblock Innovation Space vormen een goede basis voor het leren coderen en programmeren vanaf groep 1 t/m groep 8.