Integratie thema Relaties en seksualiteit op 't Gijmink

23 maart 2021
Openbare basisschool 't Gijmink in Goor is bezig met het integreren van het thema Relaties en seksualiteit binnen de school. Daarbij geven ze speciale aandacht aan de pijler 'signalering' van de Gezonde School-aanpak.

Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vragen over relaties en seksualiteit. Over wat 'verliefd zijn' is bijvoorbeeld, of wat er 'ineens' met je lichaam gebeurt als je ouder wordt. Ouders denken soms dat kinderen op jonge leeftijd nog niet met seksualiteit bezig zijn, maar dat is niet zo. Daarom is het belangrijk dat we dit onderwerp bespreekbaar maken." Aan het woord is Joanneke Huuskes, waarnemend locatiedirecteur én Gezonde School-coördinator van Openbare Daltonschool 't Gijmink. Een basisschool in het Twentse Goor met 140 leerlingen.

Een zo laag mogelijke drempel creëren, zodat leerlingen al hun vragen durven te stellen over seksuele relaties.

Weerbaar
Op de school is er veel oog voor het creëren van een veilige en positieve omgeving, waarin kinderen weerbaar worden en vragen durven te stellen. Kinderen leren reflecteren op hun eigen gedrag en dat van een ander. Is het gedrag van een leerling vrijwillig? Is het respectvol? Is er sprake van gelijkwaardigheid? Wat vinden de andere leerlingen? Daarom heeft 't Gijmink gekozen voor de lesmethode 'Kriebels in je buik'. Met deze doorlopende leerlijn wordt gewerkt van groep 1 tot en met groep 8. De school heeft dit jaar de digitale versie aangeschaft, met behulp van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Bij 'Kriebels in je buik' zit veel aandacht voor het signaleren van seksueel overschrijdend gedrag van kinderen. Maar de school maakt er ook op een andere manier werk van: tijdens de Week van de Lentekriebels. "Bij ons is dit een keer in de twee jaar, we hebben gecombineerde klassen, en dat is altijd een groot feest. Bij de opening hebben we allemaal rode kleren aan, er zijn veel hartjes en chocolaatjes. De kinderen kijken er echt naar uit. Maar de week heeft natuurlijk ook een serieuze ondertoon," glimlacht Huuskes.

"Tijdens deze week gaan onze vertrouwenscontactpersonen de klassen langs met een prentenboek: 'Giechelgeheimpjes'. De illustraties in dit boek zijn voorzien van korte verhaaltjes over een groep basisschoolkinderen die leuke, maar soms ook vervelende geheimpjes hebben. Bijvoorbeeld Sophie. Zij heeft een leuke oppas, maar 's avonds bij het naar bed brengen betast hij haar. Bij de meeste kinderen gaan de verhalen het ene oor in, andere oor uit. Maar soms slaat het aan en zeggen kinderen 'hé dat heb ik ook!' Dan kun je gelijk actie ondernemen."

"We vinden het heel belangrijk dat leerlingen hun lijf kennen en dat van een ander. Dat ze 'nee' durven zeggen en hun grenzen kunnen aangeven. We willen leerlingen van onze school voorzien van goede bagage. Een zo laag mogelijke drempel creëren zodat leerlingen al hun vragen durven te stellen over seksuele relaties. Daar steken we dus tijd in."