Missie en Visie

Van ons allen, met z'n allen!

Zicht op het heden; blik op de toekomst

SCHOLEN MET LEF !

Denken aan en over de toekomst gaat gepaard met dromen en wensen. Maar ook over de bezorgdheid vanwege maatregelen en ontwikkelingen in het heden die verstrekkende, ook in tijd, gevolgen kunnen hebben voor het onderwijs aan onze scholen. Het is goed deze risico's in beeld te hebben en te bepalen in hoeverre deze zijn op te vangen, dan wel ten goede zijn te keren middels een andere aanpak of werkwijze met behoud van de gewenste kwaliteit van ons onderwijs.

Onze visie is daarom niet bedoeld als een strak omlijnd bestemmingsplan waarin exact staat vermeld wat in 2019 in al onze scholen de onderwijsinhoudelijke invulling zal zijn, maar is ook geen vage afstandelijke beschrijving van "vertaalde" maatschappelijk ontwikkelingen met daaraan gerelateerd onderwijsbeleid.

Doel van deze visie is het schetsen van de grote en belangrijkste lijnen; wat kenmerkt ons onderwijs nu en wat straks; wat is onze identiteit?
Voor de invulling van het straks, medio 2019, hebben wij onze identiteit gemeenschappelijk vastgesteld. Voor de weg daarnaar toe een stappenplan om deze identiteit om te zetten in realiteit. Wij schetsen onze identiteit en derhalve de invulling van het onderwijs aan de openbare basisscholen binnen de stichting O.P.O. Hof van Twente aan de hand van vijf essentiŽle vragen en standpunten die voor de kwaliteit van het onderwijs aan onze scholen bepalend zijn. De antwoorden worden omgezet in beleidsafspraken en uitgewerkt gedurende de planperiode om zodoende de opbrengst te realiseren die we voor ogen hebben en daarmee onze belofte hebben ingelost.


Identiteitsbewijs OPO Hof van Twente:
Ons openbaar onderwijs!:
 • Onze leerlingen ontwikkelen een beeld van de samenleving als geheel, waarin iedereen een plek heeft.
 • Onze leerlingen gaan met plezier naar school.
 • Onze leerlingen hebben talenten, die worden gezien en ontwikkeld.
 • Onze leerlingen krijgen een sterke basis voor hun eigen en onze toekomst.
 • Onze leerlingen ontwikkelen samen zelfvertrouwen en lef.
Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders?
Leerlingen zijn:
 • Uniek met ieder hun eigen talenten.
 • Een inspiratiebron.
 • In staat om bij te dragen aan hun eigen leerproces.

Ouders zijn onze informatiebron en verantwoordelijk voor de opvoeding. We gaan op basis van vertrouwen samen door de basisschooltijd, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
Wij beloven (in willekeurige volgorde):
 • Een uitdagende en veilige leeromgeving.
 • Een podium voor talent.
 • Een fijne schooltijd.
 • Dat de leerling elke dag leert.
 • Dat wij het beste van onszelf geven en ons professioneel blijven ontwikkelen.
 • Dat we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid het beste uit uw kind halen, zodat het trots is op zichzelf.
 • Een solide basis voor passend vervolgonderwijs.
 • Een open en eerlijke communicatie.
Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij dan zo goed In? Wat is onze unieke kracht?
Wij zijn heel goed in:
 • Leerlingenzorg.
 • Omgaan met verschillen tussen individuen, in talenten en niveaus.
 • Uitdagend onderwijzen binnen een breed onderwijsaanbod.
 • Luisteren naar leerlingen.
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij de leerlingen.
Wij blinken uit in:
 • De verbondenheid met onze directe omgeving.
 • Onderwijsvernieuwing die aansluit bij de visie van de stichting.
Wij zijn leidend in:
 • Het stichtingsbreed versterken van de kwaliteit van ons onderwijs door intensieve samenwerking.
Als je werkt voor Stichting OPO Hof van Twente ben je:
 • Kwaliteitsgericht
 • Positief
 • Bevlogen en Betrokken
 • Een teamspeler die samenwerkt en afstemt, ook met ouders en de omgeving van de school
 • Ondernemend en creŽer je een uitdagende leeromgeving
Wanneer hebben wij onze belofte ingelost:
 • Als we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben gerealiseerd tussen leerling en leerkracht en tussen leerkracht en ouders, waarbij het gaat over de totale ontwikkeling van het kind.
 • Als de leerling de basisschool verlaat vol zelfvertrouwen, weet waar zijn kwaliteiten zijn, weet waar zijn leerpunten liggen en over voldoende sociale vaardigheden beschikt om succesvol te zijn.
 • Als de leerling zijn talent durft te laten zien.
 • Als ouders en leerlingen optreden als ambassadeurs van onze scholen.
 • Als we onze competenties stichtingsbreed inzetten.