KA 1 AccreditatieBinnen OPO Hof van Twente gaan leerkrachten op studiereis en kunnen groepen leerlingen reizen binnen Europa! Dit wordt mogelijk gemaakt doordat OPO Hof Van Twente met haar 9 scholen een KA 1 Erasmus+ Accreditatie heeft gekregen van het Nationaal Agentschap van Nederland (Nuffic)!
In de periode 2022-2027 zal het onderwijzend personeel van het bestuur als een consortium ondersteund door de internationaliseringscoŲrdinator (Mevr. N. Atabek) profiteren van een breed scala aan mogelijkheden om hun onderwijsplannen uit te werken met een lange termijn perspectief verbonden aan hun visie, in plaats van zich te richten op het korte termijn perspectief en details over het dagelijkse beheer van activiteiten.
Gefinancierd door de EU, via Erasmus+, kunnen werknemers van OPO Hof van Twente door heel Europa reizen om de beste praktijken te zien, deelnemen aan cursussen om hun professionele groei te vergroten, zich bezighouden met projecten met hun leerlingen, en internationaliseringsactiviteiten initiŽren voor Europese scholen om naar OPO Hof van Twente scholen te komen en te leren over ons innovatieve onderwijs!

Ook kunnen groepen leerlingen scholen in andere landen bezoeken en kennismaken met de verscheidenheid aan culturen in Europa.†

De voordelen van de KA 1 Erasmus+ Accreditatie:†

De KA 1 accreditatie biedt de scholen van OPO Hof van Twente de mogelijkheid om samen te werken met andere scholen in Europa, zodat ze ideeŽn, kennis en beste praktijken kunnen uitwisselen. Het programma de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door samenwerking en partnerschap tussen scholen in Europa aan te moedigen. De accreditatie is vooral gunstig voor basisscholen, omdat het een reeks voordelen biedt die een positief effect kunnen hebben op hun leerlingen, leerkrachten en de hele schoolgemeenschap:
  1. Verbetering van de onderwijskwaliteit:
Erasmus+ accreditatie bevordert de uitwisseling van beste praktijken en innovatieve ideeŽn, waardoor basisscholen hun onderwijskwaliteit kunnen verbeteren. Scholen kunnen leren over de nieuwste onderwijsmethoden, innovatieve onderwijstechnieken en effectieve strategieŽn voor het onderwijzen van verschillende vakken. Zij kunnen ook samenwerken met scholen die ervaring hebben op gebieden waarop zij geen expertise hebben. Dankzij dit programma kunnen basisscholen hun onderwijspraktijk verbeteren en hun leerlingen een meer stimulerende en boeiende leeromgeving bieden.
  1. Interculturele vaardigheden ontwikkelen:
Erasmus+ accreditatie biedt basisscholen een uitstekende gelegenheid om de interculturele vaardigheden van hun leerlingen te ontwikkelen. Scholen kunnen samenwerken met scholen in andere landen en hun leerlingen kennis laten maken met andere culturen, talen en tradities. Dit helpt leerlingen een internationaal perspectief te ontwikkelen en de diversiteit van de wereld te waarderen. Door te leren over andere culturen kunnen leerlingen ook hun communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen, die belangrijk zijn voor succes in de huidige wereld.
  1. Professionele ontwikkeling voor leerkrachten:
Erasmus+ accreditatie biedt mogelijkheden voor professionele ontwikkeling voor leerkrachten, waarvan niet alleen de leerkrachten maar ook hun studenten kunnen profiteren. Leerkrachten kunnen cursussen, seminars en workshops bijwonen die hun onderwijsvaardigheden kunnen verbeteren en hun kennis van verschillende onderwerpen kunnen vergroten. Ze kunnen ook hun ervaringen delen met leerkrachten uit andere landen en leren van hun collega's. Door deel te nemen aan dit programma kunnen leerkrachten hun onderwijsvaardigheden ontwikkelen, hun werkplezier vergroten en hun leerlingen beter onderwijs bieden.
  1. Versterking van de schoolgemeenschap:
Erasmus+ accreditatie kan de schoolgemeenschap versterken door samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en medewerkers te bevorderen. Door samen te werken aan een gemeenschappelijk project kunnen zij sterkere relaties opbouwen en een gevoel van saamhorigheid creŽren. Dit kan leiden tot een positiever schoolklimaat, betere communicatie en betere samenwerking. Bovendien kan de samenwerking leiden tot de ontwikkeling van nieuwe netwerken en partnerschappen, waarvan de scholen op lange termijn kunnen profiteren.
Kortom, Erasmus+ accreditatie biedt veel voordelen voor basisscholen. Door deel te nemen aan dit programma kunnen basisscholen hun onderwijspraktijk verbeteren, hun leerlingen blootstellen aan verschillende culturen, de vaardigheden van hun leerkrachten ontwikkelen en een positievere schoolomgeving creŽren. De Erasmus+ accreditatie is dan ook een uitstekende gelegenheid voor basisscholen om hun leerlingen beter onderwijs te bieden en hen voor te bereiden op de uitdagingen van deze eeuw.


Onze activiteiten in het kader van de KA1 Accreditatie:


Mobiliteit van personeel bestaat uit drie onderdelen:
- Job shadowing†
- Lesgeven in het buitenland†
- Cursussen en opleidingen†

Job shadowing:
Deelnemers kunnen een periode doorbrengen bij een ontvangende organisatie in een ander land met het doel nieuwe werkwijzen te leren en nieuwe ideeŽn op te doen door middel van observatie en uitwisseling met collega's, deskundigen of andere professionals in het dagelijkse werk bij de ontvangende organisatie.

Onderwijs- of opleidingsopdrachten:
Deelnemers kunnen een periode lesgeven of opleiding geven aan leerlingen bij een school in een ander land, als een manier om te leren door middel van lesgeven in het buitenland en de uitwisseling met collega's.

Cursussen en opleidingen:
Leerkrachten kunnen een cursus of een soortgelijke opleiding volgen die door gekwalificeerde professionals wordt gegeven en gebaseerd is op een vooraf vastgesteld leerprogramma en leerresultaten. Aan de opleiding moeten deelnemers uit ten minste twee verschillende landen deelnemen.
†De activiteiten moeten plaatsvinden in in een EU-lidstaat.†

Groepsmobiliteit van scholieren:
Een groep leerlingen van een school van OPO Hof van Twente kan samen met hun medeleerlingen in een ander land leren. De zendende school ontwerpt de leeractiviteiten in samenwerking met een partnerschool in het gastland.
Groepsmobiliteit van scholieren moet plaatsvinden op een gastschool. Bij wijze van uitzondering kunnen activiteiten plaatsvinden op een andere locatie in het land van de ontvangende school, indien de inhoud en de kwaliteit van de activiteit dit rechtvaardigen.†
Leerkrachten van de OPO-school zullen de leerlingen tijdens de hele duur van de activiteit begeleiden.
De activiteiten moeten plaatsvinden in in een EU-lidstaat.†