ICT & Innovaties

Deze site geeft informatie over een belangrijk speerpunt op de scholen binnen de stichting OPO HvT, namelijk ICT. Niet alleen is het van belang dat de leerlingen goede onderwijskundige software binnen de lessen wordt aangeboden, maar ook zien wij het als taak de leerlingen vaardig te maken in het gebruik van de nieuwe media.

Het ontwikkelen van de ICT-vaardigheden is dus erg belangrijk. Niet alleen op de basisschool heeft dit een meerwaarde, maar zeer zeker ook in het Voortgezetonderwijs en in hun latere leven. Daarom leren we de kinderen o.a. hoe ze moeten omgaan met bijvoorbeeld:

  • Word
  • PowerPoint 
  • Het slim en veilig gebruik van Internet

Op sommige scholen wordt zelfs een typevaardigheidscursus aangeboden of kinderen geleerd hoe ze hun eigen site kunnen maken.

ICT wordt op een aantal scholen ook gebruikt om innovatieve projecten te draaien met scholen in Engeland en Amerika. Klik hier voor meer informatie over dit zogenaamde "Multinationalproject".

Op iedere school is een goeddraaiend netwerk te vinden met een relatief groot aantal werkstations. Ons streven is om uiteindelijk 1 computer op 5 leerlingen te handhaven. Op deze computers draait veel onderwijskundige al dan niet methodegebonden software die leerlingen zowel als leerkrachten ondersteunen bij het leerproces.

Ter ondersteuning van de leerkrachten en de leerlingen is er op elke school een ICT-coördinator.

Adresgegevens bestuursbureau


Kievitstraat 67A
7471 EL Goor


Postadres:
Postbus 220
7470 AE Goor


T 0547-276638
E info@opohvt.nl