Organisatie

Hieronder staat een siteverzameling van pagina\'s die als label "organisatie" mee hebben gekregen.
05 juli 2012 - Nieuws
Sluiting Obs Klavertje Vier
Op 8 maart jl. hebben wij jullie erover ge´nformeerd, dat het Asielzoekerscentrum Klompjan te Markelo gaat sluiten per 1 oktober 2012. Daarmee komt ook een einde aan 21 jaren onderwijs aan asielzoekerskinderen in Markelo: Obs Klavertje Vier houdt op te bestaan. Waarschijnlijk zullen er in ieder geval na 1 oktober a.s. geen leerlingen meer zijn.
Raad van Toezicht
08 december 2011 - Nieuws
Obs 't Gijmink verhuisd!
Nadat de eerste plannen al jaren geleden op tafel kwamen is het maandag 12 december dan eindelijk zo ver: de deuren van de nieuwe school gaan dan open voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Centrale directie
Bestuursbureau
Locatiekaart
10 maart 2012 - Nieuws
AZC Klompjan sluit de deuren...
Gistermiddag heeft het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) bekend gemaakt dat er wederom een aantal AZCĺs zullen worden gesloten.
04 september 2012 - Nieuws
Eerste continurooster op school...
Openbare Daltonschool 't Gijmink i.o. is deze week als eerste school binnen onze stichting gestart met een continurooster. Na vorig schooljaar een zorgvuldig proces te hebben doorlopen waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt met de MR, ouders en verschillende instanties, zijn de leerlingen op maandag 3 september voor het eerst van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school geweest.
07 februari 2012 - Nieuws
Villa 70 officieel geopend!!
Op 2 februari jl. is dan eindelijk het nieuwe multifunctionele gebouw, waarin ook openbare daltonschool i.o. 't Gijmink is gevestigd, officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door Wim Schreurs.
Missie en Visie
GMR
Een bevoegd gezag dat meer dan ÚÚn school voor gelijksoortig onderwijs in stand houdt, is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) in te stellen. Indien een bestuur zowel scholen voor primair als voor voortgezet onderwijs onder zich heeft, is er voor beide soorten onderwijs een gmr.
Overzicht van de scholen

Adresgegevens bestuursbureau


Kievitstraat 67A
7471 EL Goor


Postadres:
Postbus 220
7470 AE Goor


T 0547-276638
E info@opohvt.nl