Engels & Internationalisering

Op de scholen van OPO Hof van Twente vinden we het belangrijk dat leerlingen leren dat hun leeromgeving groter is dan hun klas. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een rijke leeromgeving, binnen de gehele school, maar ook daarbuiten.
Bewustwording van de wereld, wat die te bieden heeft voor jou en te leren wat jij te bieden hebt aan de wereld is essentieel om je te ontwikkelen. Internationalisering speelt daarbij een belangrijke rol, waarbij een grote rol is weggelegd voor het leren van Engels. Engels is de belangrijkste tool om in contact te komen met mensen uit andere landen.                                 
Uiteindelijk moet het voor de kinderen, door middel van lessen en internationaliseringsactiviteiten gewoon worden om in contact te staan met kinderen in het buitenland, waardoor ze tegelijkertijd hun Engels praktisch kunnen toepassen.                                         

Engels vanaf groep 1                                     
De leerlingen alle scholen krijgen Engelse les vanaf groep 1. Hier wordt spelenderwijs gestart met de lessen en dit wordt in daaropvolgende jaren verder uitgebouwd. In de lagere groepen wordt veelal aangesloten bij het op dat moment lopende thema.                              
In het schooljaar 2018-2019 zijn we in de groepen 6, 7 en 8 op een zestal scholen gestart met een nieuwe manier van werken op het gebied van Engels. Alle groepen hebben een test gemaakt (de TOELF Primary), om hun startniveau te bepalen. Tijdens deze test werd hun luister- en leesvaardigheid getoetst.               

Op deze manier kunnen leerlingen bijvoorbeeld verdeeld worden over 3 verschillende niveaugroepen, zodat zij les krijgen die beter aansluiten bij hun niveau. Ook hebben scholen keuzes gemaakt voor het werken met nieuwe online leeromgevingen en fysieke materialen, om het onderwijs aan te laten sluiten bij de leerling. Ook zijn de Engelse boeken geordend op niveau, wat het lezen hiervan vergemakkelijkt.                              

TOEFL Primary                                 
Info over TOEFL Primary                               

IPC                                      
Info over IPC                                    
                                           
Global Enterprise Challenge                        
Info over dit project op ods Elserike